Naujausi produktai

Apklausa
Ar valote liežuvį?


Akcijos

Garantija ir Grąžinimas

1. Prekių grąžinimas ir keitimas vykdomas vadovaujantis 2014 m. liepos 22 d. Nr. 738 Lietuvos Respublikos Mažmeninės prekybos taisyklėmis ir 2014 m. birželio 13 d. Civilinio kodekso XVIII skyriaus "Vartojimo sutartys" nuostatomis.

2. Pirkėjas, kuriam buvo parduotas netinkamos kokybės daiktas, savo pasirinkimu turi teisę per šio kodekso 6.338 straipsnyje nurodytą terminą:

1) reikalauti iš pardavėjo nemokamai pašalinti daikto trūkumus (pataisyti daiktą);

2) reikalauti iš pardavėjo nemokamai pakeisti netinkamos kokybės daiktą tinkamos kokybės daiktu;

3) reikalauti iš pardavėjo atitinkamai sumažinti kainą;

4) vienašališkai nutraukti sutartį ir pareikalauti sugrąžinti sumokėtą kainą.

3. Grąžinama prekė privalo būti pilnai sukomplektuota. Jūs atsakote už pilną prekės komplektavimą. Jeigu prekė nėra pilnai sukomplektuota, ji nėra priimama grąžinimui.

4. Tais atvejais, kai nepraėjus 14 (keturiolika) dienų nuo prekės pristatymo pranešate apie atsisakymą nuo pirkimo-pardavimo sutarties (Taisyklių 5 p.), prekės turi būti grąžinamos toje pakuotėje, kurioje jos buvo pristatytos. Pakuotė turėtų būti nesugadinta, švari, tinkamai paruošta ir įpakuota. Kitais atvejais grąžinant prekes "Grin Grin" pageidauja, kad būtų laikomasi tų pačių reikalavimų arba dedamos maksimalios pastangos laikytis nurodytų reikalavimų pakuotei.

5. Vartotojas turi teisę, nenurodydamas priežasties ir nepatirdamas kitų, negu nustatyta šio kodekso 6.22811 straipsnyje, išlaidų, per keturiolika dienų atsisakyti nuotolinės sutarties ar ne prekybos patalpose sudarytos sutarties, išskyrus šio straipsnio 2 dalyje numatytas išimtis.

5. Jūs turite teisę atsisakyti pirkimo – pardavimo sutarties, pranešdamas mums apie tai raštu (el. paštu info@gringrin.lt) per 14 (keturioliką) dienų nuo prekės pristatymo dienos.

6. Norėdami atsisakyti pirkimo – pardavimo sutarties, per Taisyklėse nurodytą terminą privalote Taisyklių 5 punkte nurodytais kontaktiniais adresais pranešti apie sutarties atsisakymą raštu. Apie sutarties atsisakymo patvirtinimą gausite pranešimą Jūsų nurodytu el. paštu. Atsisakę sutarties, privalote telefonu arba el. paštu suderinti su pardavėju Prekės grąžinimo būdą (visi prekės paėmimo, nuvežimo ir kitokio transportavimo iki Pardavėjo nurodytos vietos klausimai). Šiuo atveju privalote grąžinti nusipirktą Prekę, atitinkančią Taisyklių 3 ir 4 punkto pirmo ir antro sakinio reikalavimus.  Atsisakius sutarties, už Prekę sumokėti pinigai bus grąžinami per 5 (penkias) darbo dienas nuo Prekės grąžinimo dienos.

7. Jūs neturite teisės atsisakyti pirkimo – pardavimo sutarties, jeigu Jūs prekę sugadinote ar iš esmės pasikeitė prekės išvaizda; pakuotės išvaizdos pakeitimai, kurie buvo būtini norint apžiūrėti gautą prekę, nevertinami kaip esminiai prekės išvaizdos pakeitimai.

8. Prašymą/skundą dėl mūsų interneto parduotuvėje įsigytos prekės ar paslaugos galite pateikti valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, LT-01402, Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 852626751, faks. (85)2791466, interneto svetainėje www.vvtat.lt )taip pat Valstybinės vartotojų teisės apsaugos tarnybos teritoriniams padaliniams apskrityse) - ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr